Руският град Санкт Петербург е сред най-популярните туристически дестинации в Европа и една от малкото такива с визов режим за европейски граждани. За щастие от месец октомври 2019 година, туристическите и бизнес визи могат да се получат по електронен път, без нуждата от посещаване на руско консулство и планирането на екскурзия до Санкт Петербург е значително по-лесно. 

В тази статия ще Ви запознаем с особеностите на процедурата за кандидатстване за безплатна електронната виза за влизане в Санкт Петербург и Ленинградска област.

От е-виза за влизане при екскурзия в Санкт Петербург и Ленинградска област могат да се възползват само гражданите на България, Австрия, Андора, Бахрейн, Белгия, Китай, Тайван, Хърватия, Кипър, Чешката република, Корейска демократична народна република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Италия, Япония, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенщайн,Люксембург, Малайзия, Малта, Мексико, Монако, Холандия, Северна Македония, Норвегия, Оман, Филипини, Полша, Португалия, Катар, Румъния, Сан Марино, Саудитска Арабия, Сърбия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Турция, Швеция, Швейцария, Ватикана.

Електронната виза е безплатна. За разлика от традиционната виза, за е-виза не е необходимо да имате покана, потвърждение за хотелска резервация или други документи, потвърждаващи целта на пътуването Ви до Руската федерация, но трябва да въведете мястото, на което ще отседнете във формуляра за кандидатстване.

Обявеният срок за издаване на електронна виза е до 4 календарни дни от датата на подаване на пълното заявление. 

Електронната виза е валидна само за влизане и излизане от Руската федерация на следните гранични контролно-пропускателни пунктове:

- Въздушен контролен пункт “Пулково”;

- Морски контролно-пропускателни пунктове: “Висоцк”, Голямо пристанище Санкт Петербург (Морска гара), Пътническо пристанище Санкт Петербург;

- Автомобилни контролно-пропускателни пунктове: “Ивангород”, “Торфяновка”, “Брусничное”, “Светогорск”;

- Пешеходна контролна точка “Ивангород”.

Влизането и излизането в Руската федерация с е-виза е допустимо само от един и същи ГКПП. Към момента не се допуска влизането и излизането с електронна виза с железопътен транспорт.

Е-визата се издава еднократно със срок на валидност 30 календарни дни от датата на нейното издаване. Разрешеният престой в Руската федерация с електронна виза обаче е до 8 дни, считано от датата на влизане, като той не може да надвишава срока на валидност на визата. Валидността на електронната виза или разрешеният 8 дневен престой, не могат да бъдат удължени.

Важно е да се има предвид, че началото на допустимият престой от 8 дни се счита от полунощ на първия ден, независимо от часа на влизане. Тоест нямате на разположение 192 часа престой, а 8 календарни дни. Е-визата ще бъде валидна до 23:59 на ден 8 за излизане от същия контролно-пропускателен пункт, от който сте влезли в Руската федерация

Какви видове електронни визи има?

Електронните визи могат да бъдат само от следните категории:

  • Обикновена туристическа виза.
  • Обикновена бизнес виза.
  • Обикновена хуманитарна виза, с цели на пътуването: спортни събития, културни събития, научни и технологични конференции и семинари. 

 

Ако целта на вашето пътуване до Руската федерация не съответства на нито едно от изброените по-горе основания, трябва да кандидатствате за традиционна виза в дипломатическа мисия или консулски офис на Руската федерация.

Чуждестранните граждани, които са пристигнали в Руската федерация с електронни визи, имат право на свободно движение на територията на конкретната област от Руската федерация, в което са влезли, с изключение на територии, организации и съоръжения, за влизане в които се изисква специално разрешение в съответствие с федералните закони на Руската федерация.

Може да кандидатствате за е-виза не по-рано от 20 дни и не по-късно от 4 дни преди планираната дата на влизане в Руската федерация, като попълните формуляра за кандидатстване за електронна виза на следния уебсайт:  https://evisa.kdmid.ru/ 

Неoбходимо е да разполагате с международен паспорт с валидност най-малко 6 месеца от датата на кандидатстване за електронна виза. Вашият паспорт трябва да има свободно място за печати на гранични пунктове. Също така, трябва да си подготвите предварително сканирана актуална снимка за документи във формат JPEG. По препоръка снимката трябва да е с големина на файла до 35 килобайта, но няма да имате проблем с качването и на файл с големина 150kb. Ако нямате опит с оразмеряването на файлове, може да помолите да Ви направят копие на снимката в нужния размер във фотостудиото. Кандидатстването със снимка, която не отговаря на изискванията за снимка за такъв вид документи, е предпоставка за получаване на отказ.

Чуждестранните граждани, които са пристигнали в Руската федерация с електронни визи, трябва да имат медицинска застраховка, валидна на територията на Руската федерация за целия период на престой с минимално покритие 30000 EUR.

Не е необходимо да кандидатствате за електронна виза за влизане в Далекоизточния федерален окръг, Калининградска област, Санкт-Петербург и Ленинградска област, ако вече имате валидна руска виза в паспорта си. Имате право да влизате в посочените региони, използвайки редовна виза в рамките на срока й на валидност, без ограниченията, предвидени при електронна виза. Е-визата не може да удължи срока на валидност на обикновената виза.

Как се вади електронна виза за Русия?

Формулярът за кандидатстване е достъпен online на английски и руски език. Необходим Ви е валиден задграничен паспорт и сканирана актуална снимка за документи. Освен лични данни, е необходимо да предоставите информация за мястото, на което ще отседнете.

Как се попълва формулярът за изаждане на електронна виза за Русия?

След всяка стъпка натискайте бутона “Save draft”, в противен случай при инцидентно натискане на  Back бутона на броузъра, ще се наложи да въведете данните отново.

На първата стъпка е необходимо да окажете своята националност, да изберете за коя област Ви е необходима е-виза - Калининградска област или Санкт Петербург и Ленинградска област и да се съгласите с автоматичната обработка, прехвърляне и съхранение на данните, предоставени във вашата кандидатура за целите на издаването на електронна виза. След първата стъпка, ще получите Вашият номер за кандидатстване за е-виза. Запишете го или разпечатайте за бъдещи справки.

На следващите няколко стъпки се въвежда обща информация за Вас, номер и валидност на паспорта, снимка, информация за периода на престой, име, адрес и телефон на мястото, на което ще отседнете, както и допълнителна информация, за връзките и предишните Ви посещения в Руската федерация, ако имате такива.

Подадените данни трябва да са пълни и валидни. Всяка неточна информация, включително паспортни данни и снимка, може да доведе до отхвърляне на визата или отмяна на вече издадена виза на националния граничен контролно-пропускателен пункт на Руската федерация.

Как да разбера дали съм одобрен за безплатна руска виза?

Проверката за статуса на заявлението се проверява с номера за кандидатстване и избраната от Вас парола на адрес https://evisa.kdmid.ru/en-US/Home/StatusCheck 

След като бъде взето решение, състоянието на вашето заявление ще бъде променено на „Visa Issued“ или „Visa Denied“. След това ще можете да изтеглите PDF файл с информация относно решението за заявлението. 

Автоматични съобщения относно състоянието на вашата кандидатура и решението по нея, както и подробни инструкции за по-нататъшни стъпки ще бъдат изпратени и на посочения от Вас email адрес.

Изтеглете и разпечатайте известието с Вашата електронна виза, за да може да я предоставите на представител на транспортна компания, с която ще осъществите пътуването, както и на граничните служби при влизане в Руската федерация.

Ако не сте получили уведомление за одобрение на електронна виза или за отказ от електронна виза в рамките на четири дни, можете да кандидатствате за виза по стандартна процедура в дипломатическа мисия или консулски офис на Руската федерация.

Въпреки наличието на виза, в случаи на извънредно положение, може да Ви бъде отказано влизане в Руската федерация. При нужда от допълнителна информация, моля свържете се с посолството на Руската федерация в Република България на адрес https://bulgaria.mid.ru/