Туроператор АБАКС ООД е със сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ чрез застрахователен договор № 03700100003457 при ЗД ЕВРОИНС АД със седалище гр. София 1592, бул. Христофор Колумб № 43. Застрахователният договор е със срок от 08.09.2021 г. до 07.09.2021 г. Договорът е с лимит на отговорност 500 000.00 (петстотин хиляди) лева.