Туроператорът има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора", с полица № 13062210000622/16.05.2022 към ЗК „ЛЕВ ИНС" АД“. Срок на застраховката от 15.06.2022 г. до 14.06.2023 г. Договорът е с лимит на отговорност 1 400 000.00 (един милион и четиристотин хиляди лева).