Туроператорът има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора", с полица № 00088159/13062110000759 на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, ЕИК 121130788, тел 02/8055333. Срок на застраховката от 01.07.2021 г. до 30.06.2022 г. Договорът е с лимит на отговорност 1 400 000.00 (един милион и четиристотин  хиляди лева).