Туроператорът има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора", с полица № 0650000163/006 на ЗД "ЕВРОИНС АД". Договорът е с лимит на отговорност 1 400 000.00 (един милион и четиристотин  хиляди лева). Срок на застраховката от 04.07.2021 г. до 03.07.2022 г.