АБАКС – COVID-19 ЗАЩИТА - 19.10.2020 г.

Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ – COVID-19 ЗАЩИТА

Обновени условия по пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ

Ново:

 1. Увеличени покрити рискове, чрез застраховка „Отмяна на Пътуване“ на Евроинс – освен заразяване от covid-19, добавени злополука или акутно заболяване на пътуващия или на близък човек, хоспитализация, увреждане на жилището от кражба, пожар, стихийно бедствие …. . 
 2. Добавени 50% ОТСТЪПКА за PCR тест по автобусните програми в партньорство с лаборатории Рамус. Запазени ВКЛЮЧЕНИТЕ в цената PCR тестове за самолетните програми
 3. Фиксиран срок за ГАРАНТИРАНО връщане на парите на клиентите за анулирани пътувания – 14 дни от датата на анулацията, независимо от удължените законови срокове. Валидно за всички нови резервации направени от 01.10.2020 г.
 4. Медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие за риск от заразяване с covid-19 с покритие 10000 евро по всички автобусни програми. По самолетните програми тази застраховка, както и досега е включена.
 5. Покрити всички разходи по връщането на клиента, в случай, че бъде карантиниран в дестинацията на пътуване и трябва да се прибере след групата.

С тези условия се гарантира ЗАЩИТА НА КЛИЕНТИТЕ НА АБАКС и те могат СПОКОЙНО да резервират своите пътувания в НОВОТО НОРМАЛНО. 

АБАКС – COVID-19 ЗАЩИТА

Включен пакет COVID-19 ЗАЩИТА -  МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ

ЗА КЛИЕНТА

РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА, ПЪТУВАЙ КОГАТО ПОЖЕЛАЕШ – ВИНАГИ БЕЗ РИСК

Четирите стълба на спокойствието:

 1. ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация
 2. БЕЗПЛАТЕН PCR тест за самолетните и с 50% ОТСТЪПКА при автобусните програми
 3. ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при наложена карантина при преминаване на границите
 4. БЕЗ РАЗХОДИ при установяване на covid-19 – за лечение, карантинен престой и връщане в България

МЕЧТАЙ и ПЪТУВАЙ

ДЕТАЙЛИ

Резервиране - БЕЗ ФИНАНАСОВ РИСК

 • с 50 лв депозит 
 • Доплащане само при потвърдена програма

Анулиране на програма

 • При анулиране на програма, всички заплатени пари от клиента след 01.10.2020 се възстановяват в срок 14 дни от датата на анулацията независимо от законово удължените срокове

Застраховки

 • Всички клиенти имат БЕЗПЛАТНА, включена застраховка Отмяна на пътуване на ЕВРОИНС, с множество покрити рискове, включително и риск от заразяване с covid-19 за клиента или за пътуващите с него, злополука, акутно заболяване, хоспитализация, кражба, пожар, стихийно бедствие в жилището … и още
 • Всички клиенти имат БЕЗПЛАТНА, включена застраховка Traveller Помощ при пътуване на ЕВРОИНС (покритие 10000 лв), с множество покрити рискове, включително и риск от заразяване с covid-19

PCR тест

 • БЕЗПЛАТЕН при самолетните програми - При наложено изискване за негативен PCR тест в страната, до която се пътува или за влизане в България от страната на пътуване, теста е БЕЗПЛАТЕН за клиента (за сметка на АБАКС) в лаборатории Рамус. 
 • С 50% ОТСТЪПКА при автбусните програми - При наложено изискване за негативен PCR тест в страната, до която се пътува или за влизане в България от страната на пътуване, теста е с 50% ОТСТЪПКА за клиента в лаборатории Рамус. 

Карантина – връщане на парите

 • При налагане на карантина за влизане в страната на пътуване от България или за влизане от страната на пътуване към България  парите се възстановяват на клиента на 100% (без удръжки, глоби, неустойки) в срок от 14 дни от анулацията на пътуването

При установяване на COVID-19

 • При установяване на зараза от COVID-19 преди тръгване – позитивен PCR тест или повишена телесна температура при качване в самолета или автобуса, парите се възстановяват на клиента и всички пътуващи с него/ нея на 100% (без удръжки, глоби, неустойки)
 • В случай, че се установи, че клиента е заразен от COVID-19 по време на пътуването - разходите по лечение в болница се покриват според условията на застраховка „Помощ при пътуване – Травълър“ (базова) на Евроинс. Карантиниране на клиент е за сметка на предплатената вече почивка. Разходи за връщане – за сметка на АБАКС.

ВАЖНО - Условията са валидни за резервации направени в периода от 01.10.2020 до 31.12.2020, за всички програми на АБАКС, като могат да бъдат променени едностранно от АБАКС, без предварително предупреждение.

 

ОРГАНИЗИРАНИ ПАКТЕНИ ПЪТУВАНИЯ

 • Самолетите са оборудвани с НЕРА филтър, който улавя до 98% от вирусите и бактериите във въздуха. По време на полет се пътува задължително с маска.
 • Автобусите са от последни поколение, с пречистващи въздуха филтри и с редовна дезинфекция на повърхностите.
 • Хотелите по организираните пътувания са сертифицирани и предлаганите условия – чистота, дезинфекция, дистанция в общите части гарантират без рискова почивка

ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ“

Застрахователно покритие: 

 • Злополука или акутно заболяване на застрахованото лице, при условие че към началната дата на пътуването се провежда болнично или домашно лечение и съществува опасност за влошаване на здравословното състояние на застрахованото лице от пътуването.
 • Злополука или акутно заболяване на близък на застрахованото лице, при условие че към началната дата на пътуването се провежда болнично или домашно лечение и застрахованото лице трябва да полага грижи за болния.  
 • Хоспитализация на застрахованото лице към началната дата на пътуването за период не по-малко от 5 последователни дни вследствие внезапно обостряне на хронично заболяване.
 • Хоспитализация на застрахованото лице към началната дата на пътуването вследствие на усложнения при нормално протичаща бременност, при условие че бременността е установена и медицински потвърдена след сключването на застрахователния договор.
 • Смърт на застрахованото лице.
 • Смърт на близък на застрахованото лице.
 • Увреждане на жилището на застрахованото лице в резултат на пожар, кражба чрез взлом, злоумишлени действия на трети лица или стихийно бедствие, настъпило не повече от 72 часа преди началната дата на пътуването, при условие че присъствието на застрахованото лице се изисква от компетентен орган, който разследва събитието.

„Отмяна на пътуване“ вследствие Ковид-19:

 • Поставяне под карантина от здравните власти на застрахованото лице или на негов близък, с когото застрахованото лице живее заедно или с когото са застраховани с един и същ застрахователен договор във връзка едно и също пътуване, вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19. 
 • Провеждане на домашно лечение или хоспитализация на застрахованото лице или на негов близък, с когото са застраховани с един и същ застрахователен договор във връзка едно и също пътуване, вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19. 
 • Отказ на превозвача да настани застрахованото лице на борда на посоченото в документа за резервация превозно средство поради:

а) повишена телесна температура, отчетена от превозвача преди отпътуването, или

б) лабораторно потвърден случай на Ковид-19.

 • Смърт на застрахованото лице вследствие на потвърден случай на Ковид-19.
 • Смърт на близък на застрахованото лице вследствие на потвърден случай на Ковид-19.

* „Близък на застрахованото лице“ е съпругът/съпругата на застрахованото лице, техните родители, деца (включително осиновените), братя и сестри. Когато застрахованото лице няма сключен законен брак, за негов близък се смята и лицето, с което живеят във фактическо съпружеско съжителство, при условие че двамата имат еднакъв постоянен адрес.