Дата: 25.09.2020 г. Във връзка с въпроси, относно условията за сключване на договори с Бохемия при записване по нови туристически програми се налага да внесем следните конкретни уточнения:

1.   За всички активни програми, в т.ч. Предколедни, Коледни и Новогодишни програми и всички програми за Сезон Пролет, Лято и Есен 2021 г., за които при провеждането им се наложи да се направи PCR тест или какъвто и да е друг вид тест непосредствено преди или по време на пътуването, стойността им ще бъде поета от ТА Бохемия. В случай на въвеждане на административни изисквания във връзка с пътуването от типа на „Онлайн регистрация“ или „QR код“, ТА Бохемия поема ангажимента да изпълни тези изисквания за своя сметка, с изключение на тези, за които се изисква ангажимент от страна на туриста.

2.   За всички договори, без изключение схемите за заплащане са описани подробно и се спазват стриктно от туроператора. Като облекчение за клиентите, считано от 1.09.2020 г. всички доплащания по анулирани програми се възстановяват в срок от 14 дни. От същата дата, всички депозити по нови договори също се възстановяват в 14 дневен срок. Това условие е в сила и понастоящем и ще се спазва за всички нови договори, независимо от удължения срок в закона.

3.    Всички доплащания от страна на Възложителя трябва да се извършат в определения в договора срок, за да е гарантирана предварителната организацията на пътуване, в т.ч. резервацията на самолетни билети, хотелски капацитети и  допълнителни услуги по съответната програма.

4.  По всички програми, туристите имат възможност да направят застраховка "Отмяна на пътуване", която покрива рискове свързани с анулиране на пътуването от страна на клиента и предоставя покритие в размер на всички внесени суми!