select distinct(p.id), p.* from products p, destinations k, product_prices_date d, products_destinations a where (k.parent = '83' or k.id = '83') and k.id != '84' and a.destination_id = k.id and p.id = a.product_id and p.id != '260' and p.id != '262' and p.id != '318' and p.id != '348' and p.id != '349' and p.id != '361' and p.id != '362' and p.id != '363' and p.id != '364' and p.id != '365' and p.inactive = 0 and p.active = 1 and d.product_id = p.id and d.valid_to >= CURDATE() order by p.top, p.orders desc limit 8 Почивки в Истанбул с включен хотел и транспорт

Истанбул

Почивки и екскурзии в Истанбул

Виж всички почивки и екскурзии в Истанбул

Други предложения в Турция